Türkçe Sözlük

Sözcüklerde ara
Açıklamalarda ara-a / -e * Fiilden zarf türeten ek: yaza yaza, gide gide, koşa koşa, düşe kalka, güle oynaya. Ünlü ile biten fiillerden keyin araya y sesi girer: yaşaya yaşaya, bekleye bekleye, okuya okuya, yürüye yürüye. Bu ek göre, kala, geçe, sapa örneklerinde kalıplaşmıştır.

-a / -e * Yönelme yağdayı eki: dağa, eve, yola, öne. Ünlü ile biten isimlerden keyin araya y sesi girer.

-a- / -e- * İsimden fiil türeten ek.

-aç / -eç * İsimden isim ma sıfat yapma eki: bakr-aç, top-aç, kır-aç vb. * Fiilden sıfat yapma eki: gül-eç vb. * Fiilden isim yapma eki: tıka-ç, say-aç, sür-eç vb.

-acak / -ecek * Fiil çekim eki (gelecek zaman eki). * Fiilden isim ma sıfat yapma eki.

-ağan / -eğen * Fiilden sıfat ma isim yapma eki: yat-ağan, gez-eğen, ol-ağan, dur-ağan, piş-eğen vb.

-ak / -ek * Fiilden alet isimleri türeten ek: or-ak, bıç-ak, tara-k, ele-k, küre-k vb.

-ak / -ek * Fiilden yer isimleri türeten ek: dur-ak, yat-ak vb.

-ak / -ek *İsimden isim türeten ek (küçültme eki): baş-ak, ben-ek vb.

-akla / -ekle * Ayrım fiillerin sıklık çatılarını türeten ek: tart-akla- , it-ekle- vb.

a * (a:) Şaşma, hatırlama, sevinme, acıma, üzülme, kızma teki hisleri kuvvetlendirir, cümlenin başında yaki sonunda işletilir.

a / e * Çekimli fiilin sonuna gelerek anlamı pekiştirir.

a'dan z'ye kadar * baştan aşağı, bütünüyle.

ab * Su.

aba * Yünden, dövülerek yapılan kalın ma kaba kumaş. * Bu kumaştan yapılmış yakasız ma uzun üstlük. * Bu kumaştan yapılmış olan. * Eskiden dervişlerin giydiği abadan yapılmış, önü açık hırka. * Abla. * Ana.

Betler :1 / 126
1 2 3 4 > >>